• IMG_4207
 • IMG_4190
 • IMG_4192
 • IMG_4193
 • dai_bieu-_don_chuan
 • IMG_4208
 • lanh_dao-_phat_bieu
 • IMG_4206
 • mua_khome_1
 • Tap_the_1
 • Co_thi_dua
 • van_nghe_don_chuan
 • Hop_to_chuyen_mon
 • 11_giao_vien_gioi_huyen
ĐC: Ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành - Sóc Trăng